19-03-2018
  For å kunne bruke Bosch Info Center, må du først ha følgende
 elementer installert:

 Microsoft Windows Installer 3.1  Microsoft .Net Framework 4

 Hvis disse to elementene ikke er installert på ditt system, vil de
 automatisk bli installert sammen med Bosch Info Center. I denne
 forbindelse kan det hende at ditt system kanskje vil måtte restartes,
 før Bosch Info Center vil virke riktig.

 Du kan starte installasjonen av Bosch Info Center,
 ved å klikke på ”installasjonsknappen” under